Tracking down the habitat of folk songs

A. Meroño-Peñuela, B. Janssen, A. Ashkpour, Christophe Dominique Marie Guéret

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Artikelnummer2
TijdschrifteHumanities Magazine
Volume4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit