Tracking seasonal changes in North Sea zooplankton trophic dynamics using stable isotopes

B. Kürten, S.J. Painting, U. Struck, N.V.C. Polunin, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Tracking seasonal changes in North Sea zooplankton trophic dynamics using stable isotopes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds