Tracking temperate fish reveals their relevance for plant seed dispersal

Andrea J. E. Mulder, Roland van Aalderen, C.H.A. van Leeuwen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1134-1144
TijdschriftFunctional Ecology
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit