Tracking the Consumption Junction: Temporal Dependencies between Articles and Advertisements in Dutch Newspapers

Melvin Wevers, Jianbo Gao, Kristoffer L. Nielbo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

599 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tracking the Consumption Junction: Temporal Dependencies between Articles and Advertisements in Dutch Newspapers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Engineering & Materials Science