Trade-offs between chemical defence and regrowth capacity in Plantago lanceolata

J.H. Reudler, S.C. Honders, H. Turin, A. Biere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

395 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trade-offs between chemical defence and regrowth capacity in Plantago lanceolata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences