Trade-offs between developmental parameters of two endoparasitoids developing in different instars of the same host species

Mima Malčická, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trade-offs between developmental parameters of two endoparasitoids developing in different instars of the same host species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology