Trade-offs in Daphnia habitat selection

M. Winder, P. Spaak, W.M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

416 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trade-offs in Daphnia habitat selection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences