Trading in discursive commodities; Biofuel brokers’ roles in perpetuating the Jatropha hype in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2802-2821
TijdschriftSustainability
Volume6
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit