Trading up: the fitness consequences of divorce in monogamous birds

Antica Culina, Reinder Radersma, Ben C. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1015-1034
TijdschriftBiological Reviews
Volume90
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit