Traditionele (dans)liedjes in het Utrechtse Lombok

M.B.G. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-44
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit