Traditions in documentary editing in the United States and Europe

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's1-12
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2017

Citeer dit