Training in Data Curation as Service in a Federated Data Infrastructure - the FrontOffice-BackOffice Mode

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelConference papers TPDL 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit