Training opportunities for older workers in the Netherlands: A Vignette Study

K. Karpinska, K. Henkens, J. Schippers, M. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

193 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Training opportunities for older workers in the Netherlands: A Vignette Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences