Trait differentiation within the fungus-feeding (mycophagous) bacterial genus Collimonas

M-B. Ballhausen, P. Vandamme, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere0157552
TijdschriftPLoS One
Volume11
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 jun. 2016

Research theme

  • Disease ecology

Citeer dit