Traitement de l'iris par le laser à l'argon et le laser pulse au neodymium YAG. Note préliminaire

F. Verworst, M. Brihaye, P.T.V.M. de Jong, G. Vrensen, O. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-157
TijdschriftOphthalmologia: Bulletin de la Société Belge d'Ophthalmologie
Volume203
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit