Trajectories for Research: Fathoming the Promise of the NARCIS Classification

Richard P. Smiraglia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trajectories for Research: Fathoming the Promise of the NARCIS Classification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences