Trajectories of childbearing among HIV infected Indian women: A sequence analysis approach

S. Darak, M. Mills, V. Kulkarni, S. Kulkarni, I. Hutter, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Trajectories of childbearing among HIV infected Indian women: A sequence analysis approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences