Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands

S. Afiff, J. McCarthy, J. Vel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

133 Citaten (Scopus)
1144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)521-549
TijdschriftJournal of Peasant Studies
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit