Tranen op het preekgestoelte. De achttiende-eeuwse kanselwelsprekendheid tussen toneel en authenticiteit

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

271 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-32
TijdschriftDe Achttiende Eeuw
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit