Trans-Caribbean thought: A manifesto for the renewal of Dutch Caribbean Studies in the age of the anthropocene

Francio Guadeloupe, Charissa Granger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-164
Tijdschrift Esferas
Volume12
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit