Transatlantic connections in colonial and post-colonial Haiti: Archaeometric evidence for taches noires glazed tableware imported from Albissola, Italy to Fort Liberté, Haiti

Simone Casale, Joseph Sony Jean, Corinne Hofman, C. Capelli, D. Braekmans, P. Degryse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423–447
TijdschriftInternational Journal of Historical Archaeology
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit