Transcranial magnetic stimulation reveals two functionally distinct stages of motor cortex involvement during perception of emotional body language

Sara Borgomaneri, V. Gazzola, Alessio Avenanti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

158 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcranial magnetic stimulation reveals two functionally distinct stages of motor cortex involvement during perception of emotional body language'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences