Transcript profiling indicates that the absence of PsbO affects the coordination of C and N metabolism in Synechocystis sp. PCC 6803

S. Schriek, E. Aguirre-von-Wobeser, A. Nodop, A. Becker, B.W. Ibelings, J.M. Bok, D. Staiger, H.C.P. Matthijs, E.K. Pistorius, K-P. Michel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcript profiling indicates that the absence of PsbO affects the coordination of C and N metabolism in Synechocystis sp. PCC 6803'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences