Transcriptie-software open source beschikbaar: Loghi maakt gescande historische teksten leesbaar en doorzoekbaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftE-data & Research
StatusGepubliceerd - jun. 2023

Citeer dit