Transcription factor target practice.

F.C.P. Hostege, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this issue of Cell, Hallikas et al. (2006) and Wei et al. (2006) describe different ways of identifying direct targets of transcription factors and their corresponding regulatory sequences in the genome. Although still under development, these studies provide an efficient way to decipher regulatory networks.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-23
TijdschriftCell
Volume124
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcription factor target practice.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit