Transcription Matters: Methods of Transcribing Historical Documents and the Impact of New Techniques

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperOnline paperWetenschappelijk

Samenvatting

This article
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 14 nov. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcription Matters: Methods of Transcribing Historical Documents and the Impact of New Techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit