Transcriptional activity of human brain estrogen recptor-alpha splice variants: Evidence for cell type-specific regulation.

I. Ishunina, A. Sluiter, D.F. Swaab, R.W.H. Verwer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftBrain Research
Volume1500
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit