Transcriptional and antagonistic responses of Pseudomonas fluorescens Pf0-1 to phylogenetically different bacterial competitors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

142 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptional and antagonistic responses of Pseudomonas fluorescens Pf0-1 to phylogenetically different bacterial competitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology