Transcriptional control during T cell development

J.C. Clevers, P. Ferrier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)166-171
TijdschriftCurrent Opinion in Cell Biology
Volume10
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit