Transcriptional Control of T Lymphocyte Differentiation

F.J.T. Staal, F. Weerkamp, A.W. Langerak, R.W. Hendriks, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-179
TijdschriftStem Cells
Volume19
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit