Transcriptional Dynamics at Brain Enhancers: from Functional Specialization to Neurodegeneration

Marit W Vermunt, Menno P Creyghton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptional Dynamics at Brain Enhancers: from Functional Specialization to Neurodegeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences