Transcriptional profiling of cells sorted by RNA abundance

Sandy Klemm, Stefan Semrau, Kay Wiebrands, Dylan Mooijman, Dina A Faddah, Rudolf Jaenisch, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptional profiling of cells sorted by RNA abundance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds