Transcriptional profiling of human microglia reveals grey-white matter heterogeneity and multiple sclerosis-associated changes.

Marlijn van der Poel, T. Ulas, Mark R Mizee, C.C. Hsiao, Suzanne S M Miedema, Adelia, Karianne Schuurman, B. Helder, S.W. Tas, J.L. Schultze, Jörg Hamann, I. Huitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

308 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptional profiling of human microglia reveals grey-white matter heterogeneity and multiple sclerosis-associated changes.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Chemical Compounds