Transcriptional Responses of the Bacterium Burkholderia terrae BS001 to the Fungal Host Lyophyllum sp Strain Karsten under Soil-Mimicking Conditions

Irshad Ul Haq, Francisco Dini-Andreote, Jan Dirk van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)236-252
TijdschriftMicrobial Ecology
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit