Transcriptome analysis of Aspergillus niger grown on sugarcane bagasse

Wagner R. de Souza, P.F. de Gouvea, Marcela Savoldi, Iran Malavazi, L.A. de Souza Bernardes, M.H.S. Goldman, R.P. de Vries, Juliana V. de Castro Oliveira, G.H. Goldman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftBiotechnology for Biofuels
  Volume4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit