Transcriptome and proteome profiling of neural stem cells from the human subventricular zone in Parkinson's disease

Vanessa Donega, Saskia M Burm, Miriam E van Strien, Emma J van Bodegraven, Iryna Paliukhovich, Hanneke Geut, Wilma D J van de Berg, Ka Wan Li, August B Smit, Onur Basak, Elly M Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptome and proteome profiling of neural stem cells from the human subventricular zone in Parkinson's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences