Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) improves circadian rhythm disturbances in Alzheimer's disease

E.J.W. van Someren, E.J.A. Scherder, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)114-118
TijdschriftAlzheimer Disease and Associated Disorders
Volume12
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit