Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) improves the rest-activity rhythm in midstage Alzheimer's disease

E.J.A. Scherder, E.J.W. van Someren, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-107
TijdschriftBehavioural Brain Research
Volume101
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit