Transfer learning of deep neural network representations for fMRI decoding

Michele Svanera, Mattia Savardi, Sergio Benini, Alberto Signoroni, Gal Raz, Talma Hendler, Lars Muckli, Rainer Goebel, Giancarlo Valente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

220 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transfer learning of deep neural network representations for fMRI decoding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences