Transformation of intestinal stem cells into gastric stem cells on loss of transcription factor Cdx2

Salvatore Simmini, Monika Bialecka, Meritxell Huch, Lennart Kester, Marc van de Wetering, Toshiro Sato, Felix Beck, Alexander van Oudenaarden, Hans Clevers, Jacqueline Deschamps

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transformation of intestinal stem cells into gastric stem cells on loss of transcription factor Cdx2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds