Transforming historical research practices – a digital infrastructure for the VOC archives (GLOBALISE)

Lodewijk Petram, Matthias van Rossum*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transforming historical research practices – a digital infrastructure for the VOC archives (GLOBALISE)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics

Social Sciences

Engineering & Materials Science