Transgenerational Effects and Epigenetic Memory in the Clonal Plant Trifolium repens

Alejandra Pilar Rendina González (Co-auteur), Veronica Preite, Koen J. F. Verhoeven, Vít Latzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transgenerational Effects and Epigenetic Memory in the Clonal Plant Trifolium repens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology