Transgenerational effects of stress exposure on offspring phenotypes in apomictic dandelion

K.J.F. Verhoeven, T.P. Van Gurp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

284 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transgenerational effects of stress exposure on offspring phenotypes in apomictic dandelion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology