Transgenerational effects of stress exposure on offspring phenotypes in apomictic dandelion

K.J.F. Verhoeven, T.P. Van Gurp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Citaten (Scopus)
300 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transgenerational effects of stress exposure on offspring phenotypes in apomictic dandelion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology