Transgenerational effects of stress exposure on offspring phenotypes in apomictic dandelion

K.J.F. Verhoeven, T.P. Van Gurp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Citaten (Scopus)
300 Downloads (Pure)

Zoekresultaten