Transgenic organisms: should we use them or not?

J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)188
  TijdschriftJournal of Evolutionary Biology
  Volume12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit