Transgenic tobacco revealing altered bacterial diversity in the rhizosphere during early plant development

Fernando D. Andreote, Rodrigo Mendes, Francisco Dini-Andreote, Priscilla B. Rossetto, Carlos A. Labate, Aline A. Pizzirani-Kleiner, Jan Dirck van Elsas, Joao L. Azevedo, Welington L. Araujo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)415-424
TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
Volume93
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit