Transient negative biochar effects on plant growth are strongest after microbial species loss

(Gera) W.H.G. Hol, M. Vestergård, F.C. Ten Hooven, H. Duyts, T.F.J. Van de Voorde, T. Martijn Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transient negative biochar effects on plant growth are strongest after microbial species loss'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences