Transitioning out of work and metabolic syndrome incidence: a longitudinal study among 13 303 older workers from the Lifelines Cohort Study and Biobank

K. Runge, S.K.R. van Zon, U. Bültmann, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)779-785
TijdschriftJournal of Epidemiology and Community Health
Volume76
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum27 jun. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 aug. 2022

Citeer dit