Transitions into and out of voluntary work over the life course: What is the effect of major life events?

J. Niebuur, A.C. Liefbroer, N. Steverink, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1233-1256
Aantal pagina's24
TijdschriftNonprofit and Voluntary Sector Quarterly
Volume51
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2022

Citeer dit