Translation and Validation of the Volunteer Functions Inventory (VFI) among the General Dutch Older Population

Jacobien Niebuur, A.C. Liefbroer, N. Steverink, N. Smidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Translation and Validation of the Volunteer Functions Inventory (VFI) among the General Dutch Older Population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Social Sciences